Google Opt-Out – The OnionThe Onion är alltid kul och här rapporterarde om Googles nya Opt-Out-lösning för personer som inte vill ha all sin information kartlagd av Google.
Personligen gör jag raka motsatsen och ser till att Google har all information om David Hagdahl.

Google Opt Out Feature Lets Users Protect Privacy By Moving To Remote Village

källa: Google Blogoscoped

Kommentera